Ymparistonsuojelun saatio

Teollisuuden turvallisuuteen ja auttamiseen liittyvät kysymykset liittyvät lähinnä luonnon ympäristöön. Yritetään osoittaa, miten EU on normalisoinut teollisuuden turvallisuuteen liittyvät säännöt tapaustutkimuksen - & nbsp; atex-tapaustutkimusten perusteella.

Koska merkittävä joukko koneita ja laitteita otetaan käyttöön kivihiilikaivoksissa, joissa on metaani- ja hiilipölyräjähdysvaara, yksittäinen toimielin käsittelee direktiiviä 94/9 / EY, joka on saatu uhkia.

Maaliskuussa 1994 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi myös direktiivin kutsutaan. Uusia lähestymistapoja 94/9 / EY normalisoimiseksi lakien oikealle jäsenvaltioiden välineitä ja suojajärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa, jota kutsutaan ATEX. & nbsp; & nbsp; säännösten täytäntöönpanossa 100 a artiklan Rooman sopimuksen, päätarkoitus tämän neuvo on varmistaa sujuvuus tavaroita, joka antaa korkea räjähdyssuojauksen. Tätä sääntöä ei ollut täydellinen vaihe yhdenmukaistamisen räjähdyssuojauksen Euroopan unionissa. Lähes kahdenkymmenen vuoden ajan meidän kaikkien on sopeuduttava useita direktiivejä niin. vanhan lähestymistavan tavaroiden vapaakauppaa ujętymi jo periaatteessa ATEX.

https://psxl.eu/fi/

Direktiivi 94/9 / EY sisällytettiin kunnossapitoon 1.7.2003 alkaen, sillä se korvasi vanhat 76/117 / ETY- ja 79/196 / ETY-vanhan lähestymisdirektiivin sähkölaitteista, jotka on tarkoitettu käytettäviksi alueilla, jotka ovat räjähdysvaarassa. 82/130 / ETY, jossa puhutaan sähkölaitteista, jotka on valettu pelaamaan vaikeuksissa olevissa paikoissa kaasun kaivosten taustalla. Vanhaan lähestymistapaan perustuvien hyväksyntöjen arviointimenettelyt koskivat sähkölaitteita, jotka vaativat kaikkien tarkasti määriteltyjen turvallisuusvaatimusten täyttämistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sähköastiat ovat sytytyslähde vain puolessa tapauksista. Viimeisimmän liikkumisen yhteydessä vain vanhan lähestymistavan periaatteissa merkitty sähköinen luonne riittää toteuttamaan Rooman sopimuksen 100 a säännössä mainittua suojan enimmäismäärää.