Virtuaalinen yritysyhteiso ja turvajarjestelma

Kun kone on käynnissä, se uhkaa operaattoria, joka menettää sen suorittavan työntekijän. Tästä syystä oli välttämätöntä asentaa koneisiin turvakomponentit samalla kun säilytettiin tuotantokapasiteetti. Komponentteja ja turvallisuusmenetelmiä käyttävät pääasiassa tuotantolaitokset, joilla on ulkomaista pääomaa koneiden ja teknologisten muotojen turvaamiseksi, tuotantolinjojen ja yhteistyökumppaneiden tuottajille.

Puolassa tämä epäilysasiakirja on talousministeriön 30.10.2002 antama asetus, joka koskee vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden työssä käyttämien koneiden käytön luottamukselle ja hygienialle (laki nro 191, kohta 1596, sellaisena kuin se on muutettuna . Lakisääteisissä määräyksissä säädetään, että koneessa on oltava muutama hätävarastointiaine, joka varmistaa, että vaara poistetaan tai estetään. Poikkeuksena ovat koneet, joissa turvakytkin ei vähennä riskiä, koska sillä ei ole aavistustakaan pysäytysvaiheesta eikä se estä vaaraa. Suosituimpia kytkimiä ovat: kytkimet ja sähkömagneettiset turvallisuussulkujärjestelmät ja teknologinen kehitys, rajakytkimet, joilla on turvallisuustoiminto elintarvike- ja lääketeollisuudessa (korkea kestävyys ja kestävyys korkeisiin työolosuhteisiin, magneettiset katkaisijat ja koodatut kytkimet, jalkakytkimet. Turvakytkin tulee asentaa konkreettiseen ja kätevään työhön (kaivoissa tai ovissa, se on merkittävä tunnistettavaan tyyliin (punainen kahva keltaisella pohjalla, jotta koneen käyttäytyminen voi syntyä mahdollisimman lyhyessä ajassa. Koneen pysäyttämisessä on suunnitelma onnettomuuksien ehkäisemiseksi, onnettomuuden seurausten vähentämiseksi ja koneen vahingoittumisen estämiseksi, jos kävely on huono.