Rajahdysvaara alueiden tyypit

ATEX-direktiivi (Atmosphères Explosibles, jota kutsutaan myös direktiiviksi 94/9 / EY, on Euroopan unionin asetus, jossa määritellään räjähdysvaarallisissa tiloissa toteutettavien tuotteiden olennaiset vaatimukset. Metaanin ja kivihiilipölyn räjähdysvaara on suurin osa kivihiilikaivoksissa käytetyistä koneista ja laitteista, ja ATEX-direktiiviä sovelletaan räjähdysvaarassa oleviin tiloihin tarkoitettuun työstöön ja suojaustapaan. Myös eräiden Euroopan unionin maiden uusiin turvallisuusmääräyksiin poikkesi toisistaan, mikä haittaa merkittävästi tavaroiden vaihdon vapautta jäsenvaltioiden välillä.Tästä syystä luotiin yhtenäinen ATEX-direktiivi, joka yhdisti nykyiset säännöt ja helpotti ehdottomasti tavaroiden liikkuvuutta Euroopan unionissa. Toteutettaessa Rooman sopimuksen 100 a artiklan määräyksiä ATEX-direktiivin tärkein kohta on taata tavaroiden vapaa liikkuvuus, joka takaa korkean räjähdyssuojan. Räjähdysalttiiden läheisyydessä olevien lukemiseen tarkoitettujen laitteiden osalta Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat 23. maaliskuuta 1994 ATEX-direktiivin 94/9 / EY, joka pantiin täytäntöön 1. heinäkuuta 2003. Lisäksi direktiivi 1999/92 / EY ATEX137 (tunnetaan myös nimellä ATEX-KÄYTTÄJÄT hyväksyttiin 16. joulukuuta 1999, joka muuttuu aseman vähimmäisvaatimuksiksi merkityksissä, jos on olemassa räjähdysvaara. ATEX-direktiivi 94/9 / EY alkoi toimia 1. heinäkuuta 2003 saakka ja korvasi aiemmat aiemmat direktiivit 76/117 / ETY ja 79/196 / ETY.

CE-merkintä (fr Conformité Européennesertifiointilaitoksen tunnusnumeroSuoritussymboliräjähdysryhmälaitteen luokkaräjähdyssuojauksen tyyppiräjähtävä alaryhmälämpötila-luokka

Suosittelemme Atexin koulutusta