Metaanirajahdysvaara

Koska Euroopan unionin alueilla oli voimassa erilaisia turvallisuusmääräyksiä, säännökset päätettiin yhdenmukaistaa. ATEX-vaatimukset on otettu käyttöön, joihin viitataan mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa ja viimeisillä vyöhykkeillä olevilla lukulaitteilla. Näiden muunnosten tavoitteena on suuri riskin väheneminen tai sen täydellinen eliminointi, joka sekoitetaan materiaalien käyttöön alueilla, joilla räjähdys voi olla uhattuna eli EX-alueita.

EX-vaatimukset, tai tarkemmin sanottuna direktiivi, määrittävät vaatimukset, jotka tietyn tuotteen on täytettävä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Järjestelmän päätavoitteena on yhdenmukaistaa viimeisimmän vyöhykkeen räjähdysvaarallisten puolustuslaitteiden ja -järjestelmien vaatimustenmukaisuusmenettelyt ja taata niiden yksinkertainen virtaus Euroopan unionin aukiolle.Tämä sääntö kattaa kaikki sähkö- ja ei-sähköiset astiat sekä suojajärjestelmät, joita pelataan räjähdysvaarallisilla alueilla. ATEX-vaatimukset koskevat myös turvallisuus-, lento- ja säätölaitteita, joita käytetään mahdollisesti räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella. Ne eivät edellytä omien toimintojensa käyttöä, mutta ne lisäävät siellä käytettävien työkalujen ja suojajärjestelmien turvallista toimintaa.Direktiivissä määritellään ja esitetään tapa osoittaa, että artikkeli on ATEX-varausten mukainen. Laitteet, jotka tekevät näistä toiveista eli yhdenmukaistetuista standardeista informaatiota, täytyy tehdä olennaisia vaatimuksia. Osien käyttö ei ole välttämätöntä, mutta vaatimustenmukaisuusmenettely on kyllä. Kyse on periaatteen noudattamisesta, jonka on tehnyt Euroopan komission antaman ilmoituksen perusteella toimiva henkilö. Poikkeukset voivat tapahtua vain kolmannen luokan sähkölaitteiden ja muiden kuin sähkölaitteiden luokkien 2 ja 3 menestyksessä.Näiden poikkeusten osalta laitteen valmistaja voi tässä tapauksessa myöntää vaatimustenmukaisuussopimuksia ilman ilmoitetun laitoksen osallistumista. Vaatimukset otetaan kuitenkin huomioon, ja sama valmistaja on tässä muodossa velvollinen tekemään myös tuotteensa.Päävaatimusten osalta ne ovat siis sähkö- ja ei-sähkölaitteiden sertifiointi, itsesertifiointi, tuotantolaitosten vaatimukset ja elämä Euroopan unionissa ovat pakollisia pakollisesti ja avaintekijöitä noudattaen.