Kassakoneiden lelu

Kun myymme tavaroita tai palveluja luonnollisten henkilöiden tilanteeseen (ne, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, tarvitsemme kassakoneen tai verotulostimen. Sen ostamisen jälkeen on äärimmäisen tärkeää toimittaa verotusväline ja verotus. Kaikki kassakoneeseen liittyvät menettelyt on laadittava kahden kuukauden kuluessa sen ostamisesta.

Hakemus asianomaisen veroviraston päällikölle olisi tehtävä ennen kuin alamme kirjata myynnin verotukseen. Mikä olisi sisällytettävä tällaiseen ilmoitukseen? Ensinnäkin sinun pitäisi kirjoittaa, mikä on koko yrityksessä käytetty kassakone. Anna ja anna niiden paikkojen osoitteet, joissa ne otetaan.Valtiovarainministeriön 29. marraskuuta 2012 antama asetus määrittelee tarkasti tapoja, joilla kassakoneiden raportointi tapahtuu. Sen lisäksi, viimeistään päivänä, jona tavaran häviäminen vapautetaan kassakoneesta, ainakin osa veroviraston johtajalle ilmoitetuista rahoista olisi asennettava. Seuraavan kuukauden etupuolella jäljellä olevat kassakoneet olisi sisällytettävä rekisteriin.Koska olemme parhaillaan raportoitu ja asennettu kassakoneita, on tarpeen tehdä niistä verotus. On välttämätöntä, jos haluamme käyttää kassakoneita ja tulostimia liiketoiminnassa.

Mikä on kassakoneen fiskalisointi? Verotuksellisen moduulin (veronmaksajan verotunnusnumero jakamisesta verovelvollisuuteen. Ajattele, että on olemassa kertaluonteinen toimenpide, joka on pysyvä ja pysyvä. On äärimmäisen tärkeää, että kassakoneen fiskalisointi otetaan ammattikäyttöön hyvin koulutettua teknikkoa, joka on valmistautunut viimeiseen. Virheen sattuessa on väärin kumota väärin suoritettu verotus, sinun täytyy ostaa uusi kassakone, mikä tarkoittaa suuria kustannuksia. Kassakoneen fiskalisoinnin ansiosta se on mahdollista julkaista verojärjestelmässä. Päivittäiset raportit tallennetaan kassakoneesta, mukaan lukien päivittäisen myynnin tiedot.Kun kassakoneen fiskalisointi on suoritettu, sinun on ilmoitettava asiasta toimivaltaisen veroviraston johtajalle seitsemän päivän kuluessa. Tämä auttaa sinua ottamaan rekisteröintinumeron.