Kassakone 2012

Kassakone, joka tunnetaan nimellä kassa, on varustettava määräajoin tarkastamalla. Tässä tapauksessa tämä tarkistus on kuitenkin luotava viimeistään kahden vuoden kuluttua viimeisestä tarkastelusta tai fiskalisaatiosta. & Nbsp; Kassakoneiden tarkastelu, Krakovan hinta värähtelee asteikolla 100 PLN: stä 200 PLN: iin saakka.

Kassakoneen uudelleentarkasteluvelvollisuus tulee hyvistä lainsäädännöistä. Taloudellisen kassajan uudelleentarkastelun kahden vuoden ajan oikeudellinen perusta on 7 §. 1 kohta 6 yhdessä 16 §: n 1 momentista. Valtiovarainministeriön 28.11.2008 annetun asetuksen 1 §: ssä säädetään kassakoneiden käyttöehdoista. Oletuksen mukaan ja rikoslain 61 §: n 3 momentin mukaisesti kassakoneen tarkastuksen laiminlyönti tai ennenaikainen suorittaminen pidetään kirjan virheellisenä pitämisenä ja uhkaa määrätä sakko verotuksellisista rikoksista. Halvempi vaihtoehto joka kahden vuoden tarkastelulle on kuitenkin poistaa se joka vuosi. Mainitaan kassakoneiden uudelleentarkastelusta, mutta on myös syytä muistaa määrittää oikea hetki, joka valmistellaan verolain perusteella. Yhdessä taiteen kanssa. Tämän lain 12 §: n 3 momentissa, kuukausina annetut päivämäärät päättyvät kyseisen päivän päivämäärään, joka vastaa päivämäärän ensimmäistä päivää, ja jos tällaista päivää ei ole tämän kuukauden kuussa - viimeisen kuukauden nykyisenä päivänä.

Velvollisuus valvoa rekisteröintitarkastuksen päivämäärää istuu käsiteltävänä olevan kassakoneen kasvoilla. Omistajan on ilmoitettava huoltoteknikkolle, että tällainen tarkistus on tehtävä kahden vuoden kuluessa tarkastuksesta. Kassapalvelun hoitajan tulee viiden päivän kuluessa veroviranomaisen laatiman ilmoituksen tekemisestä suorittaa kassakoneen pakollinen tekninen tarkastus (lain 31 §: n 4 § kassahistoriassa.

Kassakoneen teknisen kunnon tarkastelussa on ennen kaikkea tarkistettava kaikkien tarkastusmerkkien tila, kotelon kunto, veroasiakirjojen luettavuus, työohjelma, toiminnan oikeellisuus, muistin tila ja paristojen kunto.Jotta verovirasto voisi välttää seuraamuksia, verovelvollisen olisi huolehdittava kassakoneen tarkistamisen päivämääristä.