Eu direktiivien energia

EU: n Atex-direktiivissä määritellään perusvaatimukset, jotka on toteutettava kokonaisilla tuotteilla, mitä tietoja on tarkoitus toteuttaa räjähdysvaarassa olevilla alueilla. Liittyvät standardit, jotka periaatteessa toimivat, asettavat erityisvaatimuksia. Osana yhden jäsenvaltion sisäisiä määräyksiä asetetaan vaatimuksia, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä standardeissa. Sisäiset määräykset eivät voi olla ristiriidassa direktiivin säännösten kanssa, eivätkä ne voi myöskään palata direktiivissä asetettujen vaatimusten tiukentamiseen.

Atex-direktiivi on tehty kunnossapitoon, jotta mahdollisimman pieniä riskejä voidaan yhdistää, kun käytetään tuloksia sellaisilla alueilla, joissa voi syntyä räjähdysvaarallinen ilmapiiri.Valmistajalla on suuri vastuu sen määrittämisestä, onko tietty tuote arvioitava yhteistyössä atex-standardien kanssa ja mukautetaan tietty tuote näihin perusteisiin.Atex-hyväksyntä halutaan, jos tuotteita haetaan räjähdysvaara-alueella. Räjähdysvaarallinen ympäristö esiintyy silloin, kun aineita tuotetaan, käytetään tai varastoidaan, jotka ilmaan sekoitettuna voivat muodostaa räjähtäviä seoksia. Erityisesti tällaisten aineiden koskemattomuus on: nesteet, kaasut, pölyt ja syttyvät kuidut. Ne voivat olla esimerkiksi bensiinejä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, hiilipölyä, puupölyä, sinkkipölyä.Räjähdys tapahtuu, kun suuri osa tehokkaasta sytytyslähteestä virtaavasta energiasta saavuttaa räjähdysvaarallisen ympäristön. Kun tulipalo on käynnistetty, se saavuttaa räjähdyksen, joka aiheuttaa vakavan uhan ruoalle ja ihmisten terveydelle.